Tillsammans med Valutavägens gruppbostad ingår hela Långmyran i ett teckenprojekt. Bland annat skall vi träna två tecken i veckan (vi får 4 åt gången) för att vi alla skall bli duktiga på tecken. Förutom veckans tecken så har vi teckensång en gång i veckan.
 
Här kommer de första fyra vi ska lära oss!
 

 
Kaffe
 

 
Sova
 

 
toalett
 

 
äta