Touch är namnet på vår nya kör! Namnet var ett förslag av en av brukare och sedan hade vi en omröstning!
I kören ska vi sjunga olika sångstilar som bestämts av alla gemensamt.
Vi tränar tillsammans en gång i veckan :-)